دوزینگ پمپ

  • فیلتر ها
background (2)
سازنده: Sera
مدل C409.2
توضیحات مدل C409.2 مجهز به کنترلر الکترو نیکی بوده و برای مصارف صنعتی طراحی شده کاملا مطمئن می باشد.
فشار(bar) 10
ظرفیت(l/h) 350-0.8
تکنولوژی دیافراگمی موتوری
خصوصیات حجم : L/H1450 -بدون نشتی
دقت دوز بالا
محافظت در برابر خشک کار کردن
کیفیت بالا
کار کردن به صورت مداوم با کم ترین نیاز به نگهداری
عمر طولانی
استفاده اسان

مناسب برای سیالات خورنده ، ساینده ، چسبناک ، رادیو اکتیو ، قابل اشتعال ، سمی و بودار
background (2)
سازنده: Sera
مدل C410.2
توضیحات مدل C410.2 مجهز به کنترلر الکترو نیکی بوده و برای مصارف صنعتی طراحی شده کاملا مطمئن می باشد.
بدون نشتی
بدون نوسان
دقت دوز بالا
محافظت در برابر خشک کار کردن
کیفیت بالا
کار کردن به صورت مداوم با کم ترین نیاز به نگهداری
عمر طولانی
استفاده اسان

مناسب برای سیالات خورنده ، ساینده ، چسبناک ، رادیو اکتیو ، قابل اشتعال ، سمی و بودار
فشار(bar) 8
ظرفیت(l/h) 260-1450
تکنولوژی دیافراگمی موتوری
خصوصیات مناسب برای سیالات خورنده ، ساینده ، چسبناک ، رادیو اکتیو ، قابل اشتعال ، سمی و بودار
background (2)
سازنده: Sera
مدل R409.2
توضیحات بدون نشتی
بدون نوسان
دقت دوز بالا
محافظت در برابر خشک کار کردن
کیفیت بالا
کار کردن به صورت مداوم با کم ترین نیاز به نگهداری
عمر طولانی
استفاده اسان
فشار(bar) 10
ظرفیت(l/h) 350-0.8
تکنولوژی دیافراگمی موتوری
خصوصیات مناسب برای سیالات خورنده ، ساینده ، چسبناک ، رادیو اکتیو ، قابل اشتعال ، سمی و بودار
background (2)
سازنده: Sera
مدل R410.2
توضیحات مدل R410.2 مجهز به کنترلر الکترو نیکی بوده و برای مصارف صنعتی طراحی شده کاملا مطمئن می باشد.
بدون نشتی
بدون نوسان
دقت دوز بالا
محافظت در برابر خشک کار کردن
کیفیت بالا
کار کردن به صورت مداوم با کم ترین نیاز به نگهداری
عمر طولانی
استفاده اسان
فشار(bar) 10
ظرفیت(l/h) 260-1450
تکنولوژی دیافراگمی موتوری
خصوصیات
مناسب برای سیالات خورنده ، ساینده ، چسبناک ، رادیو اکتیو ، قابل اشتعال ، سمی و بودار
background (2)
سازنده: Sera
مدل R409.2-ML
توضیحات پمپ بوسیله یک دیافراگم چند لایه از لحاظ امنیت فنی کاملا تضمین می شود.

بدون نشتی
بدون نوسان
دقت دوز بالا
محافظت در برابر خشک کار کردن
کیفیت بالا
کار کردن به صورت مداوم با کم ترین نیاز به نگهداری
عمر طولانی
استفاده اسان

مناسب برای سیالات خورنده ، ساینده ، چسبناک ، رادیو اکتیو ، قابل اشتعال ، سمی و بودار
فشار(bar) 20
ظرفیت(l/h) 220-11
تکنولوژی دیافراگمی موتوری
خصوصیات این دوزینگ با دیافراگم چند لایه دارای ایمنی بالا و طول عمر 10 برابر بیشتر از پمپ ها با دیافراگم تک لایه می باشد.
قابل اجرا در مناطق قابل اشتعال
دیافراگم این دوزینگ از سه لایه ( دیافراگم کاری ، دیافراگم سیگنال ، غشای محافظ ) تشکیل شده است.
در این دوزینگ اگر دیافراگم آسیب ببیند بخاطر فن آوری چند لایه امکان نشت صفر می باشد.
background (2)
سازنده: Sera
مدل R410.2-ML
توضیحات پمپ بوسیله یک دیافراگم چند لایه از لحاظ امنیت فنی کاملا تضمین می شود.

بدون نشتی
بدون نوسان
دقت دوز بالا
محافظت در برابر خشک کار کردن
کیفیت بالا
کار کردن به صورت مداوم با کم ترین نیاز به نگهداری
عمر طولانی
استفاده اسان

مناسب برای سیالات خورنده ، ساینده ، چسبناک ، رادیو اکتیو ، قابل اشتعال ، سمی و بودار
فشار(bar) 16
ظرفیت(l/h) 1200-70
تکنولوژی دیافراگمی موتوری
خصوصیات این دوزینگ با دیافراگم چند لایه دارای ایمنی بالا و طول عمر 10 برابر بیشتر از پمپ ها با دیافراگم تک لایه می باشد.
قابل اجرا در مناطق قابل اشتعال
دیافراگم این دوزینگ از سه لایه ( دیافراگم کاری ، دیافراگم سیگنال ، غشای محافظ ) تشکیل شده است.
در این دوزینگ اگر دیافراگم آسیب ببیند بخاطر فن آوری چند لایه امکان نشت صفر می باشد.
background (2)
سازنده: Sera
مدل C409.2-ML
توضیحات پمپ بوسیله یک دیافراگم چند لایه از لحاظ امنیت فنی کاملا تضمین می شود.

بدون نشتی
بدون نوسان
دقت دوز بالا
محافظت در برابر خشک کار کردن
کیفیت بالا
کار کردن به صورت مداوم با کم ترین نیاز به نگهداری
عمر طولانی
استفاده اسان

مناسب برای سیالات خورنده ، ساینده ، چسبناک ، رادیو اکتیو ، قابل اشتعال ، سمی و بودار
فشار(bar) 20
ظرفیت(l/h) 220-11
تکنولوژی دیافراگمی موتوری
خصوصیات این دوزینگ با دیافراگم چند لایه دارای ایمنی بالا و طول عمر 10 برابر بیشتر از پمپ ها با دیافراگم تک لایه می باشد.
قابل اجرا در مناطق قابل اشتعال
دیافراگم این دوزینگ از سه لایه ( دیافراگم کاری ، دیافراگم سیگنال ، غشای محافظ ) تشکیل شده است.
در این دوزینگ اگر دیافراگم آسیب ببیند بخاطر فن آوری چند لایه امکان نشت صفر می باشد
background (2)
سازنده: Sera
مدل C410.2-ML
توضیحات پمپ بوسیله یک دیافراگم چند لایه از لحاظ امنیت فنی کاملا تضمین می شود.
بدون نشتی
بدون نوسان
دقت دوز بالا
محافظت در برابر خشک کار کردن
کیفیت بالا
کار کردن به صورت مداوم با کم ترین نیاز به نگهداری
عمر طولانی
استفاده اسان
نظارت پارگی دیافراگم از طریق سوییچ فشار IP65

مناسب برای سیالات خورنده ، ساینده ، چسبناک ، رادیو اکتیو ، قابل اشتعال ، سمی و بودار
فشار(bar) 16
ظرفیت(l/h) 1200-70
تکنولوژی دیافراگمی موتوری
خصوصیات این دوزینگ با دیافراگم چند لایه دارای ایمنی بالا و طول عمر 10 برابر بیشتر از پمپ ها با دیافراگم تک لایه می باشد.
قابل اجرا در مناطق قابل اشتعال
دیافراگم این دوزینگ از سه لایه ( دیافراگم کاری ، دیافراگم سیگنال ، غشای محافظ ) تشکیل شده است.
در این دوزینگ اگر دیافراگم آسیب ببیند بخاطر فن آوری چند لایه امکان نشت صفر می باشد.

آلدوزینگ Alldosing مرکز تخصصی دوزینگ پمپ

 

اطلاعات تماس

تلفن تماس»

دفتر فروش تهران:

021-95118040 (10خط)

دفتر فروش اصفهان

160 38 - 031 (30خط)

پشتیبانی :

09103771300-5

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی اصفهان :

منطقه صنعتی دولت آباد